Khai giảng khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động tại Công ty CP Công Trình giao thông 2 HN

Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp (IVES) khai giảng khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại công ty Cổ Phần Công Trình giao thông 2 Hà Nội.


___________________________________________
📍📍📍 Viện Nghiên cứu Giáo dục nghề nghiệp (IVES)
🏫 Địa chỉ: P.708, tầng 7, tòa nhà Luxury Park Views, lô 32, Khu ĐTM Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Hậu đào tạo:
✅ Sau khi kết thúc khoá học học viên sẽ được Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
🌐Website: trithucviet.org.vn
📧Email: vanbangchungchi.ives@gmail.com
#tainan #antoan #tainanlaodong #ATVSLĐ #IVES #antoanlaodong #huanluyenlaodong #chungchi

Leave Comments

0985 970 589
0985970589