Về IVES

Institute of Vocational Education Studies (IVES)

Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp (IVES) là đơn vị nghiên cứu khoa học thành lập theo quyết định số 730/QĐ-LHHVN của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Giấy đăng kí hoạt động số A-1229 do Bộ Khoa học và Công Nghệ Việt Nam cấp.

Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp (IVES) có các chức năng và nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu chuyên môn: Thực hiện các đề tài dự án, ứng dụng, phát triển các mô hình dạy nghề tiên tiến áp dụng cho Việt Nam. Tư vấn, đánh giá, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Giáo dục đào tạo: Ives đào tạo ngoại ngữ, tư vấn du học nghề, du học đại học. Hợp tác với các đối tác tại Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, Úc, Canada

+ Giáo dục đào tạo các lớp về quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và lãnh đạo quản lý phòng. Hợp tác với các trường đại học cấp các chứng chỉ bằng tiếng anh , bằng thạc sĩ ,….

+ Đào tạo những khóa huẩn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng theo quy định của nhà nước, hỗ trợ cấp chứng chỉ vệ sinh an toàn lao động cho các đối tượng tham gia khóa huấn luyện.

+ Các hoạt động xúc tiến thương mại: Là trung gian thương mại thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại: Triển lãm, hội thảo, hội chợ thương mại.

Từ những ngày đầu thành lập, Ives đã và đang thực hiện các hoạt động liên quan về giáo dục cũng như giáo dục dạy nghề của Việt Nam, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục nghề và hệ thống giáo dục – đào tạo nước nhà. Bên cạnh đó, Ives liên kết, hợp tác cùng một số đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước để tìm hiểu các mô hình đào tạo nghề của các nước Đức, Mỹ, Úc… ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các đơn vị đối tác trong và ngoài nước. Ives đặc biệt chú trọng đến chương trình “Đào tạo kép” – mô hình học và thực hành song song của CHLB Đức. Từ đó áp dụng để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như nước ngoài khi mà cơ hội làm việc của người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng rộng mở.

Ives có trụ sở chính tại Hà Nội, nơi có môi trường hoạt động về văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội quan trọng, năng động nhất cả nước, từ đó thúc đẩy đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ, nhân viên của Ives luôn  phấn đấu để đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống giáo dục toàn diện.

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
IVES- Institute of Vocational Education Studies
Trụ sở : phòng 708, tầng 7, tòa luxury park view, lô 32, khu ĐTM , Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT/Fax: (+84)243 203 6789
Website: http://ives.vn

0985 970 589
0985970589