Đội ngũ nhân sự

  • Đối với những khóa đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyên viên , chuyên viên chính và lãnh đạo quản lý cấp phòng : Là những giảng viên đầu ngành về quản lý nhà nước giảng dậy, với nhiều năm kinh nghiệm giảng dậy tại các trường đại học lớn trên cả nước. Có phẩm chất đạo đức cùng trình độ chuyên môn cao kèm theo đó là trình độ sự phạm đạt chuẩn yêu cầu như thông tư Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục- Đào tạo
  • Đối với những khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động : Là các giảng viên cao cấp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trực tiếp giảng dạy, với trình độ chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm
0985 970 589
0985970589