𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐮𝐚̂́𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐊𝐢𝐧𝐡 Đ𝐨̂

Khai giảng khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô, doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.
Các học viên là nhân viên nhóm 3 và các học viên làm công tác quản lý nhóm 6.
____________________________________________
📍📍📍 Viện Nghiên cứu Giáo dục nghề nghiệp (IVES)
🏫 Địa chỉ: P.708, tầng 7, tòa nhà Luxury Park Views, lô 32, Khu ĐTM Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Hậu đào tạo:
✅ Sau khi kết thúc khoá học học viên sẽ được Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
🌐Website:
📧Email: vanbangchungchi.ives@gmail.com

Leave Comments

0985 970 589
0985970589