𝐀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂́𝐭

Hiện cả nước có khoảng 180.000 an toàn vệ sinh viên tại các tổ sản xuất ở các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Họ là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.
Vì vậy, không chỉ trong Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động mà hằng năm, các cấp Công đoàn đều phối hợp với cơ quan chức năng, người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về an toàn vệ sinh lao động cho an toàn vệ sinh viên theo quy định.
Cụ thể, các cấp Công đoàn đã tích cực hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại doanh nghiệp. Bà Hồ Thị Kim Ngân – Phó trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN cho biết trong tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020, các cấp Công đoàn đã chủ động, phối hợp tổ chức được 3.755 lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động và kỹ năng phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên cho 163.212 cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên.
Không chỉ chú trọng, nâng cao kỹ năng, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ an toàn vệ sinh viên, trong năm 2020 Công đoàn còn đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động phát động các các phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động như phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.
Các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở đã tổ chức vận động đoàn viên, người lao động tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.
Từ phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” đã có hàng trăm phong trào quần chúng được triển khai thực hiện sáng tạo như phong trào “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, “Công nhân vì Thành phố Xanh – Sạch – Đẹp”, “Ngày Chủ nhật xanh vì an toàn, vệ sinh lao động, vì sức khỏe người lao động” của LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh. Phong trào “Tổ điểm an toàn lao động” của Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam…
Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc người lao động thực hiện tốt nguyên tắc an toàn khi làm việc như: Nhận định mối nguy hiểm và đánh giá rủi ro; làm việc phải có phiếu công tác; đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy luôn sẵn sàng… Khi thực hiện tốt các công việc đảm bảo an toàn này thì chính mỗi người lao động đã trở thành một an toàn vệ sinh viên.
Năm 2021, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động nên đội ngũ an toàn vệ sinh viên tại các doanh nghiệp càng phải được phát huy vai trò.
——————————————–
Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp (IVES).
Địa chỉ: P.0708, tòa nhà Luxury Park Views, Lô D32, Khu ĐTM Cầu Giấy, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0243 203 6789; Hotline : 0398 567 275;

Leave Comments

0985 970 589
0985970589