TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QLNN

⚜️Trong giai đoạn phát triển hiện nay vị trí vai trò của người cán bộ càng quan trọng trong việc xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy đội ngũ cán bộ ở các vị trí lãnh đạo quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙤́ 𝙩𝙧𝙞̀𝙣𝙝 đ𝙤̣̂ 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙢𝙤̂𝙣 𝙘𝙖𝙤, 𝙣𝙖̆𝙣𝙜 𝙡𝙪̛̣𝙘 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙖́𝙘 𝙩𝙤̂́𝙩.👍👍👍

⚜️Và để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tại các đơn vị cơ quan đ𝙖𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪𝙖̂̉𝙣 𝙝𝙤́𝙖 𝙘𝙖́𝙣 𝙗𝙤̣̂, 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪̛́𝙘, 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 𝙘𝙝𝙪̛́𝙘 𝙨𝙖𝙤 𝙘𝙝𝙤 𝙥𝙝𝙪̀ 𝙝𝙤̛̣𝙥 với vị trí làm việc và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.💪💪

⏩⏩Do đó mà trong hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn hiện nay đều yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức đều đã tham gia khóa Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chuyên viên chính.✍️✍️

📌📌📌𝐓𝐀̣𝐈 𝐒𝐀𝐎 𝐏𝐇𝐀̉𝐈 𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐂𝐀́𝐍 𝐁𝐎̣̂, 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔̛́𝐂, 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐔̛́𝐂 𝐏𝐇𝐀̉𝐈 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐆𝐈𝐀 𝐊𝐇𝐎́𝐀 Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐀̣𝐎 ❓❓❓

Tủ cắt lọc sét

Tủ chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét

Thiết bị chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét LPI

 

⚜️Vì khóa đào tạo bồi dưỡng Kiến thức quản lý nhà nước là một trong những khóa học nhằm đáp ứng yêu cầu:

✅ Giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công vụ, góp phần triển khai các văn bản quản lý nhà nước một cách hiệu quả↗️↗️↗️

✅ Giúp học viên nâng cao năng lực kỹ năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.💪💪💪

✅ Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước👍👍👍

📎📎📎Để đáp ứng nhu cầu của anh/chị học viên. 𝙑𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙘𝙪̛́𝙪 𝙜𝙞𝙖́𝙤 𝙙𝙪̣𝙘 , 𝙣𝙜𝙝𝙚̂̀ 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 (𝙄𝙑𝙀𝙎) , bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội Vụ tổ chức khóa Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

📎📎📎Chứng chỉ quản lý nhà nước được cấp theo chuẩn Thông tư 19/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về đào tạo, bồi dưỡng viên chức

📎📎📎Đơn vị tổ chức cam kết đào tạo uy tín – chất lượng – hiệu quả. Mọi thắc mắc về điều kiện tham dự khóa học, về chuẩn bị hồ sơ đăng ký học … học viên luôn được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất📖📖📖

📍📍📍 Viện Nghiên cứu Giáo dục nghề nghiệp.

🏫 Địa chỉ: P.708, tầng 7, tòa nhà Luxury Park Views, lô 32, Khu ĐTM Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Leave Comments

0985 970 589
0985970589