GIẢM THIỂU TAI NẠN LAO ĐỘNG

📛𝑻𝑨𝑰 𝑵𝑨̣𝑵 𝑳𝑨𝑶 Đ𝑶̣̂𝑵𝑮 𝑽𝑨̀ 𝑪𝑨́𝑪𝑯 𝑮𝑰𝑨̉𝑴 𝑻𝑯𝑰𝑬̂̉𝑼 𝑻𝑨𝑰 𝑵𝑨̣𝑵!!!

NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TAI NẠN LAO ĐỘNG :
📌- Yếu tố khách quan ( không lường trước, môi trường bên ngoài) : 27%
📌- Yếu tố chủ quan ( hành vi người lao động ) : 73 %

Làm sao để giảm thiểu tai nạn lao động vẫn đang là một vấn đề nan giải

❗Qua số liệu trên thì có thể nhận thấy rõ ràng 𝙩𝙮̉ 𝙡𝙚̣̂ 𝙩𝙖𝙞 𝙣𝙖̣𝙣 𝙙𝙤 𝙩𝙝𝙪̛̣𝙘 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙫𝙞 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙖𝙣 𝙩𝙤𝙖̀𝙣 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙡𝙖𝙤 đ𝙤̣̂𝙣𝙜 đã chiếm % rất lớn.
❗Dưới đây là 1 số hành vi lao động không an toàn mà người lao động thường gặp phải:
1️⃣ Sơ xuất không chú ý

2️⃣ Không tuân thủ những điều cấm

3️⃣ Không theo đúng các quy trình an toàn

4️⃣ Không đeo và dùng các trang thiết bị bảo hộ

❗Những tai nạn làm thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như chính người tham gia lao động khi bị tai nạn tuy vậy 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒂 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒄𝒐́ 𝒚́ 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒗𝒆̂̀ 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈. ❗❗❗ 𝗖𝗛𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗜̀𝗡𝗛 𝗛𝗨𝗔̂́𝗡 𝗟𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡 𝗔𝗡 𝗧𝗢𝗔̀𝗡 𝗩𝗘̣̂ 𝗦𝗜𝗡𝗛 𝗟𝗔𝗢 Đ𝗢̣̂𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗜𝗩𝗘𝗦 𝘀𝗲̃ 𝗴𝗶𝘂́𝗽 :

Tủ cắt lọc sét

Tủ chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét

Thiết bị chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét LPI

✔️ Người lao động chủ động nhận biết những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong khi làm việc cũng như đưa ra những biện pháp phòng tránh sự cố tai nạn nghề nghiệp

✔️ Giúp người lao động làm tốt , làm đúng theo những quy định của cơ quan quản lý nhà nước

✔️ Việc sản xuất an toàn sẽ giúp cho quy trình sản xuất doanh nghiệp hoạt động liên tục và chuyên nghiệp hơn

✔️ Những kiến thức về an toàn lao động sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí về tai nạn nghề nghiệp, các sự cố về con người hay máy móc sẽ được hạn chế tối đa góp phần làm tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm

✔️ Người lao động trang bị được thêm kiến thức cũng như những kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa những tai nạn lao động đồng thời nhận biết được những nguy hiểm tiềm tàng nơi làm việc có thể dẫn đến tai nạn

Leave Comments

0985 970 589
0985970589