Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước

Viện Nghiên cứu Giáo dục nghề nghiệp thông báo tổ chức tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trên toàn quốc:

  1. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

1.1. Đối tượng:

– Cán bộ công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chuyên viên;

– Công chức ngạch cán sự và tương đương có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán sự và chuẩn bị thi ngạch chuyên viên;

– Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật có nhu cầu;

1.2. Thời gian: 02 tháng, 320 tiết (theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ Nội vụ về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên);

1.3. Kinh phí: 2.500.000đ/học viên/khóa học;

  1. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

2.1. Đối tượng:

– Trưởng phòng, phó phòng và tương đương các đơn vị;

– Cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị nâng ngạch, thăng hạng;

– Cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp phòng, tương đương và cá nhân có nhu cầu;

2.2. Thời gian: 240 tiết (theo Quyết định 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình tài liệu và hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính);

2.3. Kinh phí: 2.800.000đ/học viên/khóa học;

  1. Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

3.1. Đối tượng:

– Trưởng phòng, phó phòng và tương đương các đơn vị;

– Cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp phòng, tương đương và cá nhân có nhu cầu;

3.2. Thời gian: 160 tiết (theo Quyết định 1037/QĐ-BNV ngày 26/01/2019 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập);

Tủ cắt lọc sét

Tủ chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét

Thiết bị chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét LPI

3.3. Kinh phí: 3.200.000đ/học viên/khóa học;

  1. Địa điểm: Viện Nghiên cứu Giáo dục nghề nghiệp. Địa chỉ: P.708, tầng 7, tòa nhà Luxury Park Views, lô 32, Khu ĐTM Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
  2. Thời gian nhận hồ sơ: từ tháng 10/2020;
  3. Lịch khai giảng: Liên tục khai giảng
  4. Mọi chi tiết xin liên hệ: Viện Nghiên cứu Giáo dục nghề nghiệp

Địa chỉ: P.708, tòa nhà Luxury Park Views, lô 32, Khu ĐTM Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Liên hệ: Đ/c Đỗ Xuân Tùng,

+ Điện thoại: 0243 203 6789/ 0982 678 197

+ E-Mail: vanbangchungchi.ives@gmail.com;

Leave Comments

0985 970 589
0985970589