𝐗𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧: Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐮́𝐜 đ𝐚̂̉𝐲 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐊𝐓-𝐗𝐇 𝐛𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠

An toàn vệ sinh lao động có vai trò, ý nghĩa quan trọng không những đối với người lao động, doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến đời sống của từng gia đình, đến sự phát triển của xã hội.

Việc thực hiện tốt an toàn lao động giúp hạn chế tối đa những thương tích, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản cho người lao động và doanh nghiệp. Đây còn là động lực để người lao động nâng cao chất lượng cuộc sống, tích cực thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững.
– 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜: định kỳ hàng quý, hàng năm doanh nghiệp thực hiện kiểm soát các khía cạnh về môi trường, khí hậu; thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ báo cáo, tự kiểm tra, quy định về bảo hộ lao động, các phương tiện bảo vệ cá nhân, cấp cứu, khám sức khỏe định kỳ, bố trì thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ phù hợp, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ… Bên cạnh đó, Công ty xây dựng đội ngũ kỹ sư giám sát an toàn lao động ngày càng chuyên nghiệp, vận hành hiệu quả công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động theo hệ thống, tiểu chuẩn quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu khoa học công nghệ vào việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh, giảm thiểu các sự cố liên quan đến tai nạn lao động
– 𝐋𝐨̛̣𝐢 𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚̉ đ𝐨̂𝐢 𝐛𝐞̂𝐧: đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tốt bảo hộ lao động hay an toàn vệ sinh lao động sẽ mang lại lợi ích kinh tế, sản xuất có năng suất cao, hiệu quả, giảm chi phí cho những việc như: chữa bệnh, chi phí thiệt hại do tai nạn lao động. Bảo hộ lao động cũng chính là chăm lo đến đời sông, hạnh phúc của người lao động, là góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội; thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động còn thể hiện sự quan tâm đầy đủ về sản xuất, là điều kiện đảm bảo cho sản xuất phát triển bền vững và đem lại hiệu quả cao
——————————————–
Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp (IVES).
Địa chỉ: P.0708, tòa nhà Luxury Park Views, Lô D32, Khu ĐTM Cầu Giấy, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0243 203 6789; Hotline : 0398 567 275;
Website: https://trithucviet.org.vn

Leave Comments

0985 970 589
0985970589